Projelerimiz

Diyarbakır/Sur: Bir Bellek Yolculuğu

Başlangıç Tarihi : Aralık 2019

Bitiş Tarihi : Nisan 2021

Derinlikli tarihi, çok kültürlü ve dilli yapısıyla özel ve özgün olan Diyarbakır/Sur, binlerce yıllı...

Diyarbakır/Sur: Arşiv ve Portal

Başlangıç Tarihi : Haziran 2018

 Diyarbakır, kurulduğu yerde binlerce yıldır kesintisiz yaşam süren, onlarca medeniyete ev sahipliği...

Kültürlerarası Diyalog Yoluyla Diyarbakır Müzesi'nin Kapasitesinin Geliştirilmesi

Başlangıç Tarihi : 1 Ocak 2011

Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2011

Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği, Diyarbakır Müzesi ve Victoria & Alb...

Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarla Kültürel Değerler Eğitimi

Başlangıç Tarihi : 1 Ocak 2008

Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2008

Derneğimiz tarafından Diyarbakır Cezaevi yönetimiyle yapılan bir protokol çerçevesinde cezaevindeki ...

Kentler Çocuklarındır

Başlangıç Tarihi : 1 Ocak 2007

Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2007

ÇEKÜL Vakfının farklı kentlerde uyguladığı “Kentler Çocuklarındır Projesi”, Diyarbakır Kültür Tabiat...

AYDINLATMA METNİ

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (bundan sonra DKVD olarak anılacaktır), www.dkvd.org web sitesinde yer alan kullanıcı ve misafirlerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine özen göstermektedir. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak, tarafımızca elde edilen verilerinizi hangi hukuki gerekçe ve yöntemlerle topladığımız hakkında bilgilendirmek, elde edilen verileri işleme ve güvenliğine dair yöntemleri paylaşmak ve 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladığımız Aydınlatma Metni’ni bilginize sunarız. (Kanun’un yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz de işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen koşullara uygun olarak işlenmektedir.)

DKVD Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır. DKVD, KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Kişisel Verilerin korunmasına neden önem verdiğimizi anlatmak ve bu amaçla metni okuyacak değerli kullanıcı ve misafirlerimizi bilinçlendirmek gayesiyle Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından hazırlanan web sayfasını https://www.kvkk.gov.tr ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

KVKK’ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki veya sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

gibi konuları içeren bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Kullanıcı’ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb. üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, kullanıcının sosyal medya platformları (örn. Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde kullanıcının ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir. Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.

HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. DKVD tarafından kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

Kullanıcı’nın kişisel verileri;

yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere işlenebilecektir.

DKVD web sitesine erişim sağlandığında, web sitesinde en altta yer alan “E-bültene Kaydolun” bölümlerine ad soyad ve e-posta adresinizi özgür iradeniz ile yazarak doldurmanız ve bizlere ileterek paylaşmanız halinde ad soyad ve e-posta adresinizin (kişisel verilerinizin) işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. İşlenen kişisel veriler, sizlerle iletişim kurma, sizleri etkinlik ve duyurulardan haberdar etme amaçları ile sınırlı olarak, kanun ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak süre kadar işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verileriniz DKVD’nin desteklediği/düzenlediği atölye, seminer, etkinlik, program/projelere yapılan başvuru/katılım, DKVD ve/veya işbirliği yaptığı kuruluşlar tarafından hazırlanan formlar, e-bülten üyeliği, etkinlik alanındaki iletişim formaları, veri sahipleri tarafından gönderilen e-postalar, sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube vb.) paylaşımları, herhangi bir sebeple DVKD ile iletişim kurmak, iş başvurusu yapmak amacıyla CV ve/veya portfolyo gönderilmesi  DKVD’nin iş ilişkisi içinde olduğu fon kuruluşları, destekçileri, çözüm ortakları, seyahat acenteleri, oteller, basın kuruluşları vb. kurumların çalışanları olmak nedeniyle bu kurumlar üzerinden, internet sitesi, kısa mesaj, mobil uygulamalar gibi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecek, bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’a uygun olarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel veri işleme sebepleri her bir veri sahibi ve veri kategorisi bakımından değişiklik gösterebilmektedir. Kişisel verileri işleme sebepleri Kanun’un 5. Maddesinde sayılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELERİMİZ NELERDİR?

DKVD, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR?

Kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış ve şifrelenmiştir. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi işlem yönetiminde kontrol altındadır. Tüm birimlerin kişisel verilere ulaşımı görev tanımı ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere kullanıcı ismi ve şifre ile sınırlandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYOR MUYUZ? 

DKVD, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerin işleme amaçlarını gerçekleştirebilmek için kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirlediği düzenlemelere uygun davranarak yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program/proje ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, katılımcının belirlenebilmesi için jüri üyeleriyle, program/proje katılımcılarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.
 

YURTİÇİNDE VERİ AKTARILMASI

Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişiye aktarılması aşağıda belirtilen hallerde mevcut olup, kanuna uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kılınan kişilere aktarılabilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

YURTDIŞINDA VERİ AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda belirtilmiş olan yurtiçindeki aktarım şartları ile kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla DKVD kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yukarıda izah edilen yeterli korumaya sahip olan ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir. Güvenli ülkelerin Kurul tarafından ilan edilmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulundan izin alınmasına gerek olmaksızın ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yazılı olarak korumayı taahhüt etmelerine gerek bulunmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi gereğince; DKVD’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, DKVD tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla

DKVD’ye başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullandığınız hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noterce tasdik edilmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Yukarıda Kanun’un 11. Maddesine istinaden belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in  5/2 maddesi uyarınca DKVD’ye yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelere ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesini doldurup, yazılı ve ıslak imzalı olarak “Yukarı Kılıçtaş Terkan Caddesi 6125. Sok. Medler Sitesi No:29 Sur /Diyarbakır” adresine bizzat elden ya da postayla iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili başvuru talebinizi info@dkvd.org e-posta adresine, güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak ya da DKVD’nin sisteminde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular tarafımızca reddedilecektir.

DKVD, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ilgili kişiden ilgili Tebliğin 8. Maddesi uyarınca 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti oranında olacaktır.

DKVD, Veri Sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda veri sorumlusu talebe ilişkin cevabını, kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereği yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde (30 gün) başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Başvurunun Vakıf’ın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

ÇEREZ POLİTİKAMIZ NEDİR? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, DKVD tarafından işletilen sitemize nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. DKVD’nin web sitesinde çerez (cookies) kullanımı mevcut olup, çerezlerin kullanım amacı web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi sunma, ziyaretçilerin ve kurumumuzun hukuki güvenliğinin teminini sağlamak ve böylece siteden en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak adınadır. Her ne kadar bu hususta hür iradenizle çerez kullanımını kabul etmiş olsanız dahi internet sağlayıcınız aracılığı ile çerez kullanımından çıkma hakkınız her zaman mevcuttur. Ancak çerez kullanımının kaldırılması halinde web sitemizi düzgün görüntüleyemeyeceğinizi ayrıca belirtmek isteriz.

VERİ İMHA POLİTİKAMIZ NEDİR?

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilecektir. Mevzuatta öngörülmüş süreler yok ise, DKVD her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme faaliyetinin amacını göz önünde bulunarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır. Kanun’un 7. maddesi uyarınca kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, DKVD tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİNİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR? 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca DKVD’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda DKVD’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ilgililerin DKVD ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ NOTU 

DKVD’nin Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler nedeniyle güncellenen yeni metin sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

İşbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni ilgili kişi tarafından “Okudum, kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile yürürlüğe girer.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ünvanı: Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği. (“DKVD”)

İletişim Adresi: Yukarı Kılıçtaş Terkan Caddesi 6125. Sok. Medler Sitesi No:29 Sur /DİYARBAKIR

Vergi No: 3010887422

E-posta adresi: info@dkvd.org